top of page

MONFAS

G I R L S
PR A V I D L A
  N A Š I C H 
S P O L E Č N I C 

Co musí splňovat dívky, které chtějí vystupovat pod hlavičkou MONFAS girls?

1.       Musí jim být +18 let.

2.       Nemají žádný záznam v trestním
          rejstříku.

3.       Nemají žádné problémy s drogami nebo
          alkoholem

4.       Mají své stálé zaměstnání nebo ho
          měly ve chvíli, kdy se rozhodly pro práci
          společnice.

5.       Při prezentaci používají výhradně jen
          své vlastní fotografie.

6.       V rámci svého volného času zodpoví
          všechny e-mailové a sms dotazy, které
          splňují základní pravidla slušnosti.

7.       Služby, které prezentují na svém
          privátním webu skutečně poskytují.

8.       Zavazují se být dochvilné a být v rámci
          svých možností připraveny včas
          na domluvenou schůzku.

9.       Ve svém bytě, kde poskytují své služby
          nekouří a mají řádně uklizeno.

10.     Akceptují na svém webu odkaz
          Reference na moje služby.

bottom of page