top of page

Chystáte se vstoupit do další úrovně stránek s erotickou a sexuální tématikou. Stisknutím tlačítka "Potvrdit" potvrzuji, že:

    1.   je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti

    2.   pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji
          veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán
          předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem

    3.   souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu

    4.   sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně

    5.   budu si vybírat a používat pouze a výhradně takové materiály, které neporušují zákony státu, ve kterém se nacházím

    6.   neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti

          let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

    Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 6, opusťte prosím ihned tyto stránky.

    Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 6, jste oprávněni vstoupit.

    Souhlasím a potvrzuji výše uvedené 

bottom of page